Strategia wizerunku

Strategia wizerunku

Strategia wizerunku

Jak bardzo dużej aktywności byśmy nie wykazywali w kreowaniu, przygotowaniu i działaniu na poszczególnych polach wizerunku naszej marki, trudno będzie realizować to skutecznie i konsekwentnie bez spójnej strategii wizerunku!

Zanim więc podejmiemy działania należy przygotować generalne założenia, w ramach których zintegrujemy działania wybierając:
– główne założenia wizerunku
– najważniejsze elementy do realizacji
– odpowiednie narzędzia kreowania wizerunku
– ewentualne dodatkowe ścieżki i elementy działania
– granice maksymalnego odchodzenia od sedna naszego wizerunku
Tak powstała strategia w praktyce pozwoli nam połączyć założenia z narzędziami, wykorzystywać najdogodniejsze dla nas kanały, planować i podejmować działania bez zbaczania z wyznaczonego toru.

W ramach takiej strategii tworzy się tzw. Corporate Identity – osobowość firmy, która pozwala na:

  • tworzenie indywidualnego wizerunku
  • wyróżnienie marki na rynku
  • budowanie rozpoznawalności
  • zapoznanie potencjalnych klientów z ofertą
  • kształtowanie reputacji
  • wpieranie procesu sprzedażowego