Po co jest kreowanie wizerunku

Po co jest kreowanie wizerunku

Po co jest kreowanie wizerunku?

Wizerunkiem nazywamy sposób postrzegania przez odbiorców. Firma, marka czy osoba kojarzone są z cechami, które przypisują im odbiorcy. To naturalny odruch ludzkiego mózgu, który nadaje przedmiotom czy produktom cechy łatwe do zapamiętania, przyswojenia i odróżniania elementów otaczającego świata.
Aby się o tym przekonać wykonaj sam ćwiczenie i zobacz jakie cechy przypiszesz poniższym słowom:
Szatan jest …
Diamenty są …
Śmieci są …
Kwiaty są …
Naturalne cechy przypisywane przedmiotom wynikają przede wszystkim z uwarunkowań społecznych, z procesu uczenia się i poznawania świata. W naszej kulturze słowo “szatan” jest kojarzone ze złem, a w Południowej Afryce mnóstwo biednych osób będzie kojarzyć “diamenty” z ciężką pracą przy ich wydobyciu za niewielkie wynagrodzenie. Równocześnie jednak otrzymujemy sygnały, których nie kreujemy subiektywnie, a zostały one nadane produktom czy przedmiotom w sposób świadomie założony przez twórców i konsekwentnie kreowane w celu przekonania odbiorców, że np. Volvo = bezpieczeństwo, Nagroda Nobla = prestiż, NASA = technologia kosmiczna.
Patrząc na rzędy bilboardów przy drodze, nie zapamiętujemy wszystkich treści, informacji i nazw, jakie się pojawiły. Naszą uwagę zwrócą tylko te, których temat może dotyczyć naszych potrzeb, zainteresowań, wartości lub te, które w wyjątkowo interesujący dla nas sposób pokazują tematykę, jaką nie interesowaliśmy się dotychczas.
Kreowanie wizerunku jest świadomym działaniem, które ma wywołać założone przez nas skojarzenia u odbiorców. Zjawisko, które w psychologii określane jest “efektem aureoli” to automatyczne przypisywanie przez mózg cech negatywnych lub pozytywnych, a kreowanie wizerunku jest odpowiedzią, która ma przypisać te cechy świadomie zanim zostaną one nadane osobie, przedmiotowi, firmie, marce w sposób przypadkowy. Jeśli więc pozwolimy, by nadano nam przypadkową cechę, np. warsztat samochodowy to drogie usługi, trudno będzie nam pozyskać zaufanie i przychylność naszych potencjalnych klientów. Jeśli będziemy kreować obraz warsztatu samochodowego w nowoczesnym wyposażeniem zapewne nasza reputacja wyglądać już będzie dużo lepiej. Żeby jednak stworzyć najwłaściwszy obraz, należy wziąć pod uwagę oczekiwania klienta, dlatego warsztat samochodowy, który wykonuje usługi “szybko” może być najwłaściwszą i najbardziej potrzebną potencjalnemu klientowi cechą usługi.
W ten sposób wizerunek ma bezpośredni wpływ na to co odbiorca myśli o marce, osobie, firmie czy produkcie i zanim stworzy przypadkowe skojarzenie, niezgodne z naszym założeniem – otrzymuje nadany przez nas obraz.